Aktualności

Honorowa Złota Odznaka KIG-u dla Andrzeja Kowalskiego

Andrzej Kowalski uczestniczył w dniach 21-22 czerwca br. w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, które odbyło się w Mikorzynie koło Konina.

Obradom towarzyszyły również obchody dwóch dekad istnienia PIKS.

Walne Zgromadzenie rozpoczął pełniący obowiązki Prezesa Izby Andrzej Kowalski (ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.), który witając obecnych Gości zwrócił uwagę na dobrą kondycję PIKS.

Podczas obrad Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej wręczył odznaczenia KIG-u – Honorową Złotą Odznakę Kapituły za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego. Jedną z odznak został wyróżniony Andrzej Kowalski.

Następnie Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Izby w 2015 r., a Dyrektor Generalny oraz członek Rady Izby Bartłomiej Baudler omówili kierunki działań PIKS na drugą połowę 2016 r., m. in. kwestię organizacji II Konferencji Technicznej w Cedzynie k/ Kielc i Kongresu PIKS w Józefowie k/ Warszawy.

Ważnym elementem Walnego Zgromadzenia były wybory Prezesa Izby, którym został jednogłośnie wybrany Tadeusz Rybak (MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.). Nowy Prezes Izby podziękował za okazane mu zaufanie i zapowiedział, że będzie aktywnie działał na rzecz dalszego rozwoju Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Podkreślił, że PIKS wraz z firmami członkowskimi powinna być obecna na zagranicznych imprezach takich jak targi i konferencje.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl