Aktualności

Testy ciśnieniowe w Kozienicach

Przedstawiciele Konsorcjum Projektowego - Energoprojekt-Katowice SA i Energoprojekt Warszawa SA - wzięli udział w uroczystościach upamiętniających pomyślne przeprowadzenie testu ciśnieniowego kotła nowego bloku energetycznego

na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice.

Test przeprowadzono przy ciśnieniu 513 bar. Generalnym realizatorem jest konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz Polimex Mostostal.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl