Aktualności

XXXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EPK

Powołano Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję w składzie 5 osobowym: Jerzy Hetmańczyk - Przewodniczący, Daniel Habrowski - Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Adam Andrzejczak, Michał Brzuszkiewicz, Grażyna Rozkosz-Łącka.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20