Aktualności

XXXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EPK

Powołano Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję w składzie 5 osobowym: Jerzy Hetmańczyk - Przewodniczący, Daniel Habrowski - Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Adam Andrzejczak, Michał Brzuszkiewicz, Grażyna Rozkosz-Łącka.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl