Aktualności

XI Europejski Kongres Gospodarczy

XI Europejski Kongres Gospodarczy. 13-15 maja Katowice. Kongres to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej.

W trakcie Kongresu odbyło się około 150 sesji tematycznych z udziałem około tysiąca prelegentów oraz rekordowych 12 tys. gości.

W trakcie Kongresu m.in. prezesi najważniejszych i największych spółek sektora energetycznego rozmawiali o przyszłości branży.

W różnych sesjach tematycznych WKG uczestniczyło 15 przedstawicieli EPK.

Podczas trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego sporo czasu poświęcono możliwościom wykorzystania wodoru, głównie w transporcie. Z zakończeniem Kongresu zbiegło się przekazanie, jednemu z naszych kluczowych klientów sektora energetycznego, wykonanej przez EPK koncepcji instalacji wytwarzania wodoru o docelowej mocy 45 MW. Projekt zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na skalę przedsięwzięcia, ale ma on również szansę być, jak dotąd, jedyną w Polsce instalacją produkującą wodór ze źródeł odnawialnych.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl