Aktualności

Przekazanie do eksploatacji bloku parowo-gazowego w EC Gorzów

Panowie Maciej Wesołowski i Cezary Orłowski uczestniczyli w uroczystym przekazaniu do eksploatacji bloku parowo-gazowego w EC Gorzów, będącej oddziałem Polskiej Grupy Energetycznej - Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bełchatowie. Inwestycję tą zrealizowało konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. w Warszawie oraz Siemens Industrial Turbomachinery ze Szwecji na podstawie kontraktu podpisanego w październiku 2013 r.

Zespół EPK uczestniczył w realizacji projektu w zakresie:

  • wariantowe analizy dla budowy nowej kogeneracyjnej jednostki wytwórczej, korzystającej z lokalnego gazu ziemnego, na terenie EC Gorzów (UP/11/375);
  • studium wykonalności budowy bloku gazowo-parowego w Ec Gorzów (UP/11/375);
  • analizami ekonomicznymi dla organizacji finansowania przez PGE GiEK SA dla budowy bloku gazowo-parowego w Ec Gorzów (UP/11/375);
  • doradztwa technicznego, z przygotowaniem części technicznej SIWZ, z opiniowaniem wniosków i ofert wykonawców, prowadzeniem negocjacji technicznych z wykonawcami, w postępowaniu przetargowym prowadzony przez PGE GiEK SA w trybie Prawa Zamówień Publicznych "negocjacje z ogłoszeniem" na wybór wykonawcy, zakończone podpisaniem kontaktu PGE GiEK SA w Bełchatowie z konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. w Warszawie oraz Siemens Industrial Turbomachinery ze Szwecji (UP/11/375);
  • uzyskanie pozwolenia na budowę bloku gazowo-parowego z wykonaniem Projektu Budowlanego, przy wsparciu EP Gliwice (UP/11/375);
  • dokumentacja projektowa dla PGE GiEK SA przekładek dla uwolnienia terenu pod budowę bloku gazowo-parowego w EC Gorzów (UP/12/599);
  • opiniowanie dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej w obrębie bloku gazowo-parowego w EC Gorzów dla Siemens Sp. z o.o. w Warszawie (UP/14/847);
  • dokumentacja projektowa dla rurociągów w obrębie bloku gazowo-parowego w EC Gorzów dla Siemens Sp. z o.o. w Warszawie (UP/14/823).

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl