Aktualności

Konferencja DUO-BIO

Byliśmy współorganizatorem konferencji DUO-BIO - Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji elektrowni węglowych z blokami o mocy 200 MW.

Podczas konferencji zostały przedstawione rozwiązania gotowe do wdrożenia w polskich elektrowniach wyposażonych w wyeksploatowane bloki 200 MW. Jednym z rozwiązań jest wysokosprawny i bardzo elastyczny DUOBLOK 500, który doskonale odpowiada na aktualne zapotrzebowanie energetyki węglowej. Drugim - pyłowy kocioł biomasowy w układzie BIOBLOKU z turbiną 50MW. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tak dojrzałe rozwiązanie jest wynikiem koordynowanego przez Instytut Energetyki projektu dofinansowanego przez NCBiR, którego Dyrektor, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, potwierdził swój udział i wystąpienie podczas konferencji.

DUO-BIO bloki to odpowiedź energetyki konwencjonalnej na wymagania Krajowego Systemu Energetycznego. Pozwalają poprawić efektywność i elastyczność przede wszystkim energetyki tradycyjnej, w tym obiektów węglowych i tych na biomasę. Są one ukierunkowane na konwencjonalne ale jednocześnie innowacyjne rozwiązania w taki sposób, by mogły konkurować z innymi źródłami energii, przede wszystkim takimi jak OZE.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl