Aktualności

Zmiany w Zarządzie EPK

16 maja br. Prezes Zarządu spółki Andrzej Kowalski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajął, pełniący dotąd funkcję członka zarządu - Łukasz Grela. Michał Woźniczka będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zarząd będzie pracował w dwuosobowym składzie.

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ENERGOPROJEKT-KATOWICE 16 maja br. przyjęła rezygnację Prezesa Zarządu Andrzeja Kowalskiego, który pełnił te funkcję nieprzerwanie, przez ostatnie 23 lata, zaś od 26 lat piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego.

Decyzja Prezesa Kowalskiego podyktowana jest stanem zdrowia. Mimo tego Andrzej Kowalski nie kończy kariery zawodowej. Będzie nadal współpracował z EPK, wspierając kolejne pokolenia swoim wieloletnim doświadczeniem.

Nowy Zarząd będzie pracował w dwuosobowym składzie. Zarówno nowy prezes, jak i wiceprezes wchodzili w skład poprzedniego zarządu.

Łukasz Grela

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Jest również absolwentem Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z Helsińską School of Economics. Posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej, zdobyte u boku najlepszych specjalistów. Ze względu na zajmowane stanowisko zasadnicza część aktywności zawodowej ukierunkowana jest na organizację procesów przebiegających w EPK oraz wypracowanie i implementację strategii Firmy. Ogromna wiedza, analityczny umysł oraz niezwykłe zrozumienie dla drugiego człowieka pomagają mu znajdować rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Nigdy nie odmawia pomocy swoim pracownikom. Przyczynił się do przekształcenia ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA w jedno z najnowocześniejszych biur projektowo-inżynierskich, zatrudniające obecnie pięćset osób. Jego wielkim sukcesem jest także Rodzina, stanowiąca źródło satysfakcji oraz oazę spokoju, bezpieczeństwa i odprężenia. Rzadkie chwile wolne przeznacza na sport: narty i tenis.

Michał Woźniczka

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, jak również Szkoły Głównej Handlowej, ukończył z wyróżnieniem Studia Menedżerskie Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Erasmus University Rotterdam. Z EPK związany od 1994 roku, przez jedenaście lat zarządzał pracownią budowlaną, jest współautorem wielu projektów budowlanych dla kluczowych obiektów polskiej energetyki. W 2012 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Produkcji, a od dwóch lat pełnił również funkcję członka zarządu. Michał Woźniczka jest również wykładowcą na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Nieustająca chęć podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego sprawia, że jest nowoczesnym menedżerem, który potrafi zainspirować zespół do działania. Zwolennik innowacji. Jego globalna wizja i niezwykłe zaangażowanie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju naszej firmy w ostatnich latach.

Prywatnie najchętniej spędza czas z rodziną: żoną i synami, z którymi łączą Go wspólne pasje. Rozwiązań najtrudniejszych problemów szuka podczas biegania.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl