Aktualności

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo w Energetyce

W dniach 17-20 maja 2016r. w Szklarskiej Porębie odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo w Energetyce.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianym problemom budownictwa energetycznego. Obrady stanowią szczególną okazję do wymiany doświadczeń i poglądów oraz pozwalają zaprezentować najnowsze osiągnięcia w dziedzinie budownictwa związanego z energetyką. W konferencji wzięło udział sześciu pracowników EPK, którzy wygłosili cztery różne referaty.

Drugiego dnia, w trakcie Sesji I Aktualne Problemy Budownictwa Energetycznego, referat pt. „Projekt i wykonawstwo żelbetowych pylonów komunikacyjnych na przykładzie nowego bloku energetycznego” wygłosili Janusz Depta, Mateusz Rozlach i Konrad Rodacki. Następnie Arkadiusz Knora przedstawił prezentację pt. „Posadowienie budynku głównego nowego bloku energetycznego z uwzględnieniem specyficznych warunków gruntowych.” Na koniec sesji Jacek Wójcik opowiedział o „Logistyce projektowania, prefabrykacji, dostaw i montażu konstrukcji stalowej budynku kotłowni dla bloku energetycznego klasy 1000MW.” Tego samego dnia, w trakcie Sesji IV Kominy Przemysłowe, swój referat wygłosił jeszcze Dominik Ostrowski. Jego tytuł brzmiał „Realizacja instalacji fotowoltaicznej na istniejących obiektach na przykładzie budynku biurowego Energoprojekt-Katowice SA.”

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl