Aktualności

EP(Kierunek) Afryka!

W dniach 15 – 17 lipca bieżącego roku uczestniczyliśmy – po raz pierwszy, jako wystawca – w targach i konferencji Power Gen Africa w Cape Town w Republice Południowej Afryki.

Nasze nieduże, ale jak zwykle eleganckie, stoisko wzbudzało ogromne zainteresowanie, zarówno wśród przedstawicieli Republiki Południowej Afryki, jak i wśród obecnych na targach przyjezdnych z Kenii, Zambii, Mozambiku, Ghany czy Angoli.

Podczas targów odbyły się również spotkania bilateralne z przedstawicielami władz rządowych poszczególnych krajów kontynentu afrykańskiego. W spotkaniach uczestniczył Dyrektor Jan Antończyk.

Afryka wykazuje ponadprzeciętną dynamikę rozwoju, dzięki czemu staje się interesującym kierunkiem inwestycji. Jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów świata. Afryka posiada obecnie 147 GW mocy zainstalowanej, co jest liczbą porównywalną do mocy, którą Chiny instalują w przeciągu każdych 1-2 lat. Średnie zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w regionie Afryki Subsaharyjskiej (z wyjątkiem RPA) wynosi jedyne 153 kWh/rok. Dla porównania to tylko jedna czwarta zużycia energii w Indiach i 6% średniej światowej konsumpcji energii elektrycznej. Przerwy w dostawach prądu są na porządku dziennym w wielu krajach afrykańskich. W obliczu tej sytuacji mieszkańcy i przedsiębiorstwa często muszą polegać na drogich eksploatacyjnie dieslowskich agregatach prądotwórczych, aby zaspokoić popyt na energię elektryczną, generując tym samym straty w wysokości 1% - 5% PKB rocznie. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, Afryka pilnie potrzebuje zwiększyć ilość inwestycji w sektorze energetycznym. Analiza zasięgu geograficznego obszaru oraz przeprowadzone badania regionalne wskazują, że kontynent ten będzie musiał zaopatrzyć się jeszcze w dodatkowe 250 GW do roku 2030, aby sprostać aktualnemu popytowi na energię. Oznacza to, że w najbliższym czasie zwiększenie mocy będzie musiało być dwukrotne, do około 7 GW na rok, a do roku 2030 - czterokrotne.

Dlatego też – chcąc zwiększyć udział przychodów niezwiązany z polskim sektorem energetycznym – planujemy znaczące rozszerzenie naszej działalności w Afryce, w szczególności w Afryce Subsaharyjskiej.

Nasze dotychczasowe, już i tak nie małe, doświadczenia w Nigerii Omotosho I (335 MW), II (500 MW) i Bayelsa (500 MW) oraz w Angoli Soyo I (750 MW), a także w Khartoum (250 MW) w Sudanie, stanowią solidną podstawę do dalszej ekspansji.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl