Aktualności

Elektrownia Puławy

15 lipca 2015 r. podpisaliśmy razem z firmą PwC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę z Elektrownią Puławy Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Zygmunta Kwiatkowskiego,

dotyczącą przygotowania projektu inwestycyjnego „Budowa Elektrowni Puławy w wariancie z Blokiem Gazowo- Parowym klasy 400 MWe” oraz wspomagania w zarządzaniu tym projektem.

Naszym zadaniem jest dokonanie aktualizacji projektu budowlanego budowy Elektrowni Puławy oraz aktualizacji dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji, a także opracowanie koncepcji wyprowadzenia mocy elektrycznej z Bloku Gazowo Parowego.
 
źródło: www.elektrowniapulawy.pl

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20