Aktualności

Energoprojekt-Warszawa dołącza do Grupy EPK

Energoprojekt-Katowice i Energoprojekt-Warszawa to dwie spółki, które powstały w 1949 roku jako biura Energoprojektu w Warszawie. Przez lata oba biura świadczyły usługi na rzecz energetyki polskiej, nieznacznie różniąc się specjalizacją. Katowickie biuro specjalizowało się w projektowaniu elektrowni i elektrociepłowni węglowych, Energoprojekt w Warszawie wykonywał również projekty na rzecz energetyki wodnej.

W 1993 roku nastąpiła prywatyzacja Energoprojektu w Katowicach, w 1994 roku biura w Warszawie. Oba oddziały stały się spółkami akcyjnymi, w których 100% akcji należała do pracowników spółek. Obie spółki działały jako samodzielne prywatne podmioty, stawiając czoła nowym zasadom funkcjonowania w nowej, wolnorynkowej rzeczywistości.

W ostatnich latach Energoprojekt-Katowice SA poszerzył swoją działalność o projekty na rzecz energetyki gazowej, projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, a także projekty dla pozostałych sektorów gospodarki. Długa lista referencyjna EPK obejmuje również projekty zagraniczne, nie tylko w Europie, ale także w Afryce i Azji.

Obecnie EPK buduje swój potencjał rynkowy zgodnie z celami Zrównoważonego Rozwoju, jest partnerem dla szybkiego wdrażania najlepszych rozwiązań i wyznaczania ścieżek dojścia do docelowego modelu biznesowego swoich Klientów, będąc częścią transformacji energetycznej, której podstawą staje się Europejski Zielony Ład.

Elementem strategii EPK jest rozwój kompetencji w obszarze usług inżynierskich i dywersyfikacja działalności na inne rynki. Do Grupy EPK należą między innymi spółki: K1 Projekt, TD Energo, Środowisko Nieruchomości oraz Ekonomia. Do tej grupy 25 września br. dołączyła również spółka akcyjna Energoprojekt-Warszawa. To pierwszy na polskim rynku przykład integracji „Energoprojektów”. Efektem tego połączenia będzie kompleksowy wachlarz usług inżynierskich dla rynku polskiego i rynków zagranicznych.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl