Aktualności

Kogeneracja

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało V Konferencję „Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”,

która odbyła się w dniach 10-11 kwietnia 2018 r. w Chorzowie. EPK reprezentował Maciej Wesołowski. Moderatorem Konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki na AGH.

Celem konferencji była dyskusja i przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:
- Długoterminowa strategia energetyczna Europy i Polski - przyszłość kogeneracji w Polsce,
- Przechodzenie od paliw kopalnych do odnawialnych w realiach Polski,
- Przykłady innowacyjnych rozwiązań kogeneracji i trójgeneracji, w technologiach niskiej emisji ... czy możemy obecny czas uznać za nową rewolucję w polskiej energetyce?
- Celowość modernizacji źródeł generacji i ciepła; źródła finansowania i celowość działalności modernizacyjnej w energetyce w obszarze poprawy efektywności energetycznej,
- Alternatywy dla węgla; czy spalanie węgla może być ekologiczne; jeżeli tak to ja wobec tego, ograniczyć niską emisji w nowym modelu ciepłownictwa?
- Mikrokogeneracja w energetyce rozproszonej.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl