Aktualności

VIII Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 18-20 maja 2016r. w Katowicach odbył się VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Kongres jest najważniejszym wydarzeniem gospodarczym w Europie Centralnej

i porusza tematy poświęcone nowym kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy.

W dyskusji panelowej "Odbudowa i rozwój mocy wytwórczych w Polsce" wziął udział Prezes Zarządu Łukasz Grela. W trakcie rozmowy poruszono między innymi tematy jak ryzyko deficytu, przyczyny i zagrożenia bilansu mocy; trwające inwestycje a możliwości zbilansowania mocy w dłuższym terminie; narodowy program rozwoju nowych mocy oraz rola koncernów energetycznych; warunki inwestowania – opłacalność, gwarancje, stabilność; oraz jednotowarowy rynek energii vs. dwutowarowy.

Innymi uczestnikami dyskusji byli Kazimierz Szynol (Dyrektor, TAURON Wytwarzanie SA), Iga Lis (Partner, CMS), Mariusz Marciniak (Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią, Doosan), Andrzej Twardowski (Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, GE Power Polska, Szef Projektu Elektrownia Opole) oraz Agnieszka Wasilewska-Semail (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Rafako SA). Panel moderował Michał Lubieniecki (Partner, Dział Doradztwa Finansowego, Deloitte).

W kongresie wzięło udział kilka tysięcy gości z Polski i innych krajów europejskich, a także z Azji i Afryki.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl